Autismekonsult ønsker å bidra til å øke kunnskapen om, og forståelsen for autisme.

Vi arrangerer blant annet kurs og foredrag.
Disse er rettet mot fagfolk, pårørende og andre som ønsker å utvide kunnskapen sin innenfor autismespekteret.

Vi tilbyr også veiledning av grupper og enkeltpersoner.

Autismekonsult ble opprettet i januar 2015 av Stian Orm. Den gangen startet det med foredrag for fagpersoner, foreldre, studenter m.fl. Etterspørselen etter foredragsholdere med førstehåndskunnskap om ASD og kunnskap om effektive tiltak har økt markant de siste årene. Som Autismekonsults erfaringskonsulenter selv har erfart, er det offentlige tjenestetilbudet lang ifra tilstrekkelig. Autismekonsult har derfor utvidet sine tjenester til å omfatte både kurs, veiledning, TIOBA m.m. I dag består Autismekonsult, i tillegg til Stian Orm, også av flere fag- og erfaringskonsulenter. Vårt mål er å kunne tilby tjenester og kunnskap med utganspunkt i perspektivet til både de som selv har ASD, nære pårørende av personer med ASD og fagperspektivet. Vi skal til enhver tid være faglig oppdaterte på det nyeste innenfor fagfeltet.