Kurs / Foredrag

I Autismekonsult er vi flere erfarne foredragsholdere. Vi kan tilby foredrag og kurs innenfor ønskede temaer. Eksempler på temaer kan være sosial samhandling, tilrettelegging i forhold til skole, generelt om ASD eller hvordan det er å leve med ASD.
For forespørsel om foredrag eller kurs, kontakt oss på mail eller telefon.


Eksempler på kurs / foredrag vi har holdt tidligere:

– Autismespekterforstyrrelser: Hva er det og hvordan er det å leve med
– Autisme i familien: Å være forelder, «autist», familierelasjoner og praktiske tips
– Autismespekterforstyrrelser i skolen: Utfordringer og tilrettelegging
– Autisme og selvendring: Fra samhandlingsfrykt til samhandlingskompetanse!
– Utviklingsforstyrrelser, funksjonshemming og seksualitet
– Autismespekterforstyrrelser: Psykiske tilleggsvansker, utfordrende atferd og sosial kompetanse
– Tidlig intervensjon for barn med autisme
– Aggresion Replacement Training (ART)
– Utfordrende atferd
– Atferdsavtaler
m.m.