Medarbeidere

Stian Orm – Erfaringskonsulent og koordinator
Stian har selv en autismespekterdiagnose. Etter at Stian i forbindelse med sin 18-årsdag arrangerte en stor autismekonferanse har han blitt mye brukt som kurs- og foredragsholder. Han har drevet med psykoedukasjon for foreldre og foreldreveiledning, støttesamtaler for barn og unge som selv har diagnosen og undervisning og foredrag for både studenter, fagfolk og pårørende. Han er tildelt Benedichtes minnepris 2016 for økt kunnskap om autisme og Asperger syndrom. Stian holder på med en bachelor i psykologi med fordypning i utviklingspsykologi og spesialpedagogikk som støttefag. Stians faglige interesser er spesielt i kognitive forklaringsmodeller for autisme og deres implikasjoner på sosial samhandling, metoder for å øke sosial kompetanse og selvforståelse hos barn og unge med autisme og det “autistiske perspektiv” i utformingen av tiltak og tjenester.

Anders Dechsling – Fagkonsulent
Anders er utdannet vernepleier med master i læring i komplekse systemer med fordypning i atferdsanalyse og kompleks menneskelig atferd. Anders har bred erfaring fra arbeid med barn, unge og voksne med ASD og andre relaterte vansker. Han har arbeidserfaring både som miljøterapeut i avlastningsbolig, familierådgiver i rådgivningstjeneste for familier med barn med utfordrende atferd og med undervisning i temaer som psykisk helsearbeid, atferdsanalyse, kommunikasjon og målrettet miljøarbeid både ved høgskolen og fagskole. Anders har deltatt i og utført forskning innenfor områder som atferdsanalytiske intervensjoner for førskolebarn og prosedyrer for å kartlegge stimulusekvivalens.

Rebekka Strand – Fagkonsulent og TIOBA-veileder
Rebekka har en bachelor i læringspsykologi og holder for tiden på med en master i læring i komplekse systemer med fordypning i atferdsanalyse. Hun har tidligere arbeidet som miljøterapeut i bolig for personer med utfordrende atferd og med elever med spesielle behov i skolen. Rebekka har påbegynt den internasjonale sertifiseringen Behavior Anlysis Board Certification. Hun har jobbet med TIOBA ved Lovaas Instituttet i USA, som er oppkalt etter grunnleggeren av metoden, Ivar Løvaas.

Cathrine Orm – Fag- og erfaringskonsulent
Cathrine er utdannet lærer med utdanning i bla. spesialpedagogikk, pedagogisk veiledning og utdanningsledelse. Cathrine er til daglig rektor/virksomhetsleder for Råkollen skole i Fredrikstad, en skole for elever med sammensatte og/eller sosiale lærevansker. Hun har tidligere jobbet både i bofellesskap for utviklingshemmede, barne- og avlastningsbolig og som lærer i ungdomspsykiatrien, i tillegg til lang erfaring som lærer og leder i skolen.. Hun har etterutdanning i tidlig intervensjon og foreldreveiledning gjennom Atferdssenteret, er sertifisert PMTO-rådgiver, og har jobbet med foreldreveiledning for foreldre til barn med atferdsvansker. Cathrines faglige interesser ligger spesielt i hvordan man som forelder kan bidra til utvikling hos barn og unge med ASF, ulike metoder for trening i sosial kompetanse og reduksjon av utfordrende atferd.

Hanne Orm – Spesialist i sexologisk rådgivning
Hanne er utdannet pedagog og sexolog. Hun er pensjonert lærer med mange års erfaring fra skoleverket både som lærer, rektor, hovedtillitsvalgt og skolerådgiver. I tillegg til noen år som daglig leder i næringslivet og en periode som miljøterapeut i barnevernet. Ved siden av øvrig arbeid har hun drevet privat praksis som spesialist i sexologisk rådgivning. Hanne var en av de første sexologene utdannet i Norge og var en av initiativtakerne bak Tidsskriftet Sexologi. Hanne er spesielt interessert i og har spesiell kompetanse på seksualitet og seksuelle problemer hos barn og unge, og personer med utviklingsvansker. Innenfor autismespekteret er hun opptatt av hvordan seksuell og sosial utvikling henger sammen, kjønnsidentitet hos personer med ASD og nyere intervensjoner med Oksytocin nesespray.

Birthe Høier – Fagkonsulent
Birthe er utdannet vernepleier og jobber til vanlig som sosialpedagogisk teamleder i grunnskolen. Hun har tidligere lang erfaring fra psykiatri og målrettet miljøarbeid. Hun har jobbet mye med autismespekterforstyrrelser og psykiske tilleggsvansker. Birthes faglige interesser er innenfor atferdsanalysen, ulike arbeidsmetoder for å fremme atferdsendring hos barn og unge med autismespekterforstyrrelser, hvordan man kan øke skolefaglig motivasjon hos elever med autisme og behandling av psykiske tilleggsvansker hos mennesker med ASF.

Henrik Gabrielsen – IT-ansvarlig
Henrik er utdannet lærer og har flere års erfaring med undervisning og spesialpedagogisk arbeid ved behandlingsinstitusjon for barn, barnevernsinstitusjoner og ved tilrettelagt avdeling i videregående. Han har tidligere vært styremedlem i Tourettes foreningen. Han er også IT-utdannet og har lang erfaring fra IT-bransjen. Han arbeider i dag som konsulent innenfor IT og plan- og bygningssaker.