Medarbeidere

Stian Orm – Erfaringskonsulent og koordinator
Stian har selv en autismespekterdiagnose. Etter at Stian i forbindelse med sin 18-årsdag arrangerte en stor autismekonferanse har han blitt mye brukt som kurs- og foredragsholder. Han har drevet med kursing, veiledning og undervisning av fagfolk og studenter, samt psykoedukasjon og støttesamtaler for personer som selv har autisme og foreldre. Han ble tildelt Benedichtes minnepris 2016 for å bidra til økt kunnskap om autisme og Asperger syndrom. Stian har en mastergrad i psykologi med fordypning i utvikling og forebygging av barn og unges psykiske vansker, og han holder for tiden på med en doktorgrad i nevropsykologi. Stians faglige interesser er innenfor sosial kognisjon og kognitiv utvikling hos personer med ASD, intervensjoner for å fremme sosial, emosjonell og kognitiv kompetanse hos barn, unge og voksne med ASD og det “autistiske perspektiv” i utformingen av tiltak og tjenester. Du finner en oversikt over Stians publikasjoner og faglige bidrag her: https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=1080638

Jon Løkke – Fagkonsulent
Jon er utdannet vernepleier med hovedfag i psykologi og doktorgradsstudier i spesialpedagogikk. Jon jobber til daglig som dosent i atferdsanalyse ved Høgskolen i Østfold og dosent II ved Høgskolen på Vestlandet. Jon har over 30 års erfaring fra arbeid med barn, unge og voksne med autismespekterdiagnoser. Han har forsket på miljøtiltak og pedagogiske intervensjoner for personer med ASD og andre nevroutviklingsforstyrrelser de siste 25 årene, og han har godt over 100 ulike vitenskapelige publikasjoner innenfor psykisk helse, veiledning, nevroutviklingsforstyrrelser, atferdsanalyse og høgskolepedagogikk. Jon er særlig interessert i selvendringsintervensjoner og tiltak for å fremme psykologisk fleksibilitet hos personer med ASD, eksempelvis mindfulness. Du finner en oversikt over Jon sine publikasjoner her: https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=14113

Anders Dechsling – Fagkonsulent
Anders er utdannet vernepleier med master i læring i komplekse systemer med fordypning i atferdsanalyse og kompleks menneskelig atferd. Anders har bred erfaring fra arbeid med barn, unge og voksne med ASD og andre relaterte vansker. Han har arbeidserfaring både som miljøterapeut i avlastningsbolig, familierådgiver i rådgivningstjeneste for familier med barn med utfordrende atferd og med undervisning i temaer som psykisk helsearbeid, atferdsanalyse, kommunikasjon og målrettet miljøarbeid både som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold og lærer på fagskole. Anders har deltatt i og utført forskning innenfor områder som atferdsanalytiske intervensjoner for førskolebarn og prosedyrer for å kartlegge stimulusekvivalens. Han er fortiden doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Østfold, hvor han forsker på Virtual Reality intervensjoner for å fremme sosiale ferdigheter hos personer med ASD. Ander er spesielt interessert i hvordan teknologi kan bidra til mer effektive og tidsbesparende intervensjoner for personer med nevroutviklingsforstyrrelser og tiltak for etablering og generalisering av sosiale ferdigheter. Du finner en oversikt over Anders sine publikasjoner og faglige bidrag her: https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=969397

Cathrine Orm – Fag- og erfaringskonsulent
Cathrine er utdannet lærer og spesialpedagog med videreutdanning i blant annet pedagogisk veiledning og utdanningsledelse. Hun holder for tiden på med en mastergrad i spesialpedagogikk. Cathrine er til daglig rektor/virksomhetsleder for Råkollen skole i Fredrikstad, en skole for elever med sammensatte og/eller sosiale lærevansker. Hun har tidligere jobbet både i bofellesskap for utviklingshemmede, barne- og avlastningsbolig og som lærer i ungdomspsykiatrien, i tillegg til lang erfaring som lærer og leder i skolen.. Hun har etterutdanning i tidlig intervensjon og foreldreveiledning gjennom Atferdssenteret, og har jobbet med foreldreveiledning for foreldre til barn med atferdsvansker. Cathrines faglige interesser ligger spesielt i hvordan man som forelder kan bidra til utvikling hos barn og unge med ASF, ulike metoder for trening i sosial kompetanse og reduksjon av utfordrende atferd.

Hanne Orm – Spesialist i sexologisk rådgivning
Hanne er utdannet pedagog og sexolog. Hun er pensjonert lærer med mange års erfaring fra skoleverket både som lærer, rektor, hovedtillitsvalgt og skolerådgiver. I tillegg til noen år som daglig leder i næringslivet og en periode som miljøterapeut i barnevernet. Ved siden av øvrig arbeid har hun drevet privat praksis som spesialist i sexologisk rådgivning. Hanne var en av de første sexologene utdannet i Norge og var en av initiativtakerne bak Tidsskriftet Sexologi. Hanne er spesielt interessert i og har spesiell kompetanse på seksualitet og seksuelle problemer hos barn og unge, og personer med utviklingsvansker. Innenfor autismespekteret er hun opptatt av hvordan seksuell og sosial utvikling henger sammen, kjønnsidentitet hos personer med ASD og nyere intervensjoner med Oksytocin nesespray.

Henrik Gabrielsen – IT-ansvarlig
Henrik er utdannet lærer og har flere års erfaring med undervisning og spesialpedagogisk arbeid ved behandlingsinstitusjon for barn, barnevernsinstitusjoner og ved tilrettelagt avdeling i videregående. Han har tidligere vært styremedlem i Tourettes foreningen. Han er også IT-utdannet og har lang erfaring fra IT-bransjen. Han arbeider i dag som konsulent innenfor IT og plan- og bygningssaker.