TIOBA

Tidlig og intensiv opplæring basert på atferdsanalyse (TIOBA) har sitt utspring i den ”behandlingsrevolusjon” den norskamerikanske forskeren og psykologen Ole Ivar Lovaas bidro til med sin behandlingsmanual ”Meg-boka” i 1981. Målgruppen for opplæringen er førskolebarn med Autisme Spekter Diagnose (ASD), men kan også brukes på barn med atferdsproblematikk uten diagnose. TIOBA er en evidensbasert metode som kun bruker metoder som har vist effekt i tidligere studier. (se for eksempel Eikeseth, Jahr, & Eldevik, 2002). Opplæringen er basert på individuelle tilpasninger til hvert enkelt barn. Vi er alle forskjellige, og opplæringen burde derfor formes etter de enkeltes behov. Grunnlaget i opplæringen bygger på atferdsanalytiske prinsipper. Hensikten er å trene opp nye ferdigheter, alt fra sosiale ferdigheter, som å høre på beskjed, sitte stille og ha øyekontakt, til språk, kommunikasjon, imitasjon, lek og selvhjelpsferdigheter. TIOBA hjelper til med å få gjennomført gode analyser og intensiv trening, spesielt er det viktig å finne noe som motiverer barnet til å følge treningen.

TIOBA-konsulent Rebekka Strand i Autismekonsult kan bidra med opplæring og veiledning.